Slideshow image

Sunday, October 4 ~ 18th Sunday after Pentecost (St. Francis Day)
Exodus 20:1-4, 7-9, 12-20, Matthew 21:33-46

Sunday, October 11 ~ 19th Sunday after Pentecost
Exodus 32:1-14, Matthew 22:1-14

Sunday, October 18 ~ 20th Sunday after Pentecost
Exodus 33:12-23, Matthew 22:15-22

Sunday, October 25 ~ 21st Sunday after Pentecost (Reformation Sunday)
Deuteronomy 34:1-12, Matthew 22:34-46